Elo.fi -sivustolla on huoltokatko

Sivustomme on väliaikaisesti pois käytöstä, pahoittelemme tilannetta!
 
Voit siirtyä vakuutushakemuksille alla olevista linkeistä.
 
TyEL-hakemus >
YEL-hakemus >
 
Voit siirtyä Elon verkkopalveluihin alla olevista linkeistä.
 
Vakuuttaminen: TyEL- ja YEL-asiat
Elon tunnuksella >
Pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella >

Eläke- ja kuntoutusasiat
Pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella >

Serviceavbrott på Elos webbplats

Vår webbplats är för tillfället ur bruk, vi beklagar situationen!
 
Försäkringsansökorna hittar du via nedan stående länkar.
 
ArPL-ansökan >
FöPL-ansökan >
 
Du kan logga in i Elos webbtjänster via nedan stående länkar.
 
Försäkring: ArPL- och FöPL-ärenden
Med Elos kod >
Med nätbankskoderna eller Mobil ID >

Pensionsärenden:
Med nätbankskoderna eller Mobil ID >

Elo's website is undergoing maintenance

Our website is currently under maintenance. We apologize for any caused inconvenience!
 
You can access Elo's Online Services via the links below.
 
Insurance matters: TyEL and YEL matters
Access using an Elo ID >
Access using personal online banking codes >

Pension matters:
Access using personal online banking codes >