Elon kotisivuilla on huoltokatko

Voit siirtyä Elon verkkopalveluihin allaolevista linkeistä
 
Vakuuttaminen:
Elon tunnuksella
Pankkitunnuksilla

Eläkeasiat:
Pankkitunnuksilla

Palkka-apuri:
Palkka-apuri tilapäisen työntekijän eläke-vakuuttamiseen

Serviceavbrott på Elos webbplats

Du kan logga in i Elos webbtjänster via nedan stående länkar
 
Försäkring:
Med Elos kod
Med nätbankskoderna

Pensionsärenden:
Med nätbankskoderna

Palkka-apuri:
Palkka-apuri för tecknande av pensionsförsäkring för en tillfällig arbetstagare

Elo's website is undergoing maintenance

You can access Elo's Online Services via the links below
 
Insurance matters:
Access using an Elo ID
Access using personal online banking codes

Pension matters:
Access using personal online banking codes

Palkka-apuri service:
The Palkka-apuri service helps when you need to provide pension insurance for temporary employees.